Ringsel

ringsel

Her i Norge er vi så heldige å ha en rekke ulike sel-arter hvor en av dem ringsel. Dette er en liten selart som har en flott pels da den er sølv på buken og brun på ryggen. På ryggen vil en også ofte se at det finnes et mønster laget opp av lysere ringer, det er nettopp disse ringene som har gitt selen sitt navn. Ringselen er derimot ikke bare å finne i Norge denne finnes nemlig over hele det arktiske området, noe som inkluderer Nordpolen.

Ringselens utbredelse

Ringselen er en art som er å finne over hele det arktiske området, noe som inkluderer Nordpolen. Dette kan kanskje komme av at de er den eneste selarten i disse vann som kan opprettholde pustehull selv i fast-isen! Dette er viktig for dem da det sørger for å gi dem tilgang til ulike områder som andre arter ikke kan nå frem til.

På sommertid kan man vanligvis se ringselene to ulike steder, enten hvor de vil være i nærheten av brefronter som befinner seg inne i fjordene eller langt i nord langs iskanten. Ringselene kan derimot observeres over nesten hele Svalbard hele året rundt. Selene yngler nemlig på isen i alle fjordene på Svalbard i tillegg til at de også yngler i Barentshavet, da på drivisen.

Reproduksjon

Ringselene føder sine unger tidlig på våren, på Svalbard vil dette som oftest være i begynnelsen av april hvor de vil dies av moren i ca. seks uker. Fødselen vil som oftest skje i en snøhule. Iløpet av dieperioden vil vektren til ungene øke rundt fem til seks ganger og de vil som oftest veie rundt 20 kg når denne perioden er over. Allerede iløpet av denne perioden vil ungene være aktive svømmere og begynne å dykke, faktisk har det blitt registrert at unger som kun er et par uker gamle kan dykke i hele 12 minutter. Dette er ofte opptil 90 meter dypt i områder som de vil oppholde seg på og da klare å fange små krepsdyr under isen selv under dieperioden.

Når det kommer til slutten av dieperioden vil hunnene parre seg igjen, det er nemlig en fire måneders periode før fosteret vil starte å vokse. På denne måten er ringselene sånn som de fleste andre selarter da den er drektig nesten hele året rundt selv om selve svangerskapsperioden kun er på 8 måneder. Hunnene blir kjønndsmodne når de er mellom tre og fem år, mens hannene ikke vil bli kjønnsmodne før de er mellom fem og syv år gamle.

ringsel svalbard

Økologien rundt ringselen

Ringselen er faktisk den vanligste arten i hele Arktis, men det er ingen som vett nøyaktig hvor mange av dem det egentlig finnes idag. Det har derimot blitt satt et tall på omtrent 2 eller 3 millioner og mens det finnes 100 000 av dem i svalbard, denne bestanden er derimot nedadgående.

Ringselene er avhengig av isen som finnes rundt dem, det er der de får sine unger, de gjennomfører sin hårfelling der og bruker også isen som et sted å hvile. Selv om ringselen er en relativ liten selart klarer de seg fra i det kalde vannet takket være deres tykke spekklag. Dette er i tillegg til at de små ungene fødes i huler som er utgravd i snøen over et pustehull, noe som hjelper med å beskytte mot kaldt vær og vind. Alle seler vil ha opptil flere huler og pustehull som de kan også bruke dersom et rovdyr skulle angripe. Disse hulene vil som oftest finnes i fastisen rundt isbreer på Svalbard, da det er der det vil samle seg opp nok snø til at de kan graves ut.

Selene på Svalbard vil som regel holde seg inne i fjordene frem til de er ferdig med hårfellingen som vil skje i juni eller juli. Etter dette vil noen av dyrene forlate området og trekke nærmere iskanten. Noen av de voksne vil derimot oppholde seg nære brefronter hele året rundt, ringselene er nemlig stort sett enkeltindivider med unntak av paringstiden og hårfellingsperiodene.

Ringselene har en ganske så variert diett og de spiser en god del både frisk og krepsdyr, selv om det går mest i polartorsk. Ringselen er derimot også hovedbyttet til både isbjørnen og fjellreven som tar mange unger inne i fjordene. Dersom ungene fødes på åpen is uten en beskyttende hule vil det også være sjanse for at de blir tatt av polarmåker.