En kort historisk innføring om jakt og fangst på seler

selfangst
En sel som leker seg i snøen

Det er dessverre slik at jakt og fangst på sel er en sedvane, og at det har foregått i mange, mange år. I Norge har vi en lang historie med jakt og fangst på sel, men det har også pågått fangst og jakt på sel i Canada, Russland, Namibia, Island, USA, Finland, Sverige og Grønland.

Tidlig historie

Spesielt blant urbefolkningen i de nord-atlantiske områdene I Canada, Grønland, Alaska og Island har fangst og jakt på sel pågått i mange år. Det antas at første selfangst i Europa og Baltikum skjedde for 10 000 år siden, og at første seljakt i Canada og områdene rundt foregikk for rundt 4000 år siden. Særlig blant First Nation-befolkningen i Canada har seljakt vært en viktig tradisjon, rent kulturelt. Blant denne urbefolkningen ble det ansett som et viktig ritual at en unggutt fanget en sel, da var han blitt en mann. Dessuten var jo selene en viktig næringskilde. Selkjøtt har mange essensielle vitaminer som vitamin A, vitamin B og jern, dessuten fungerte selens pels som en flott metode for å holde varmen. Selens kropp kan faktisk brukes til så mangt, fett fra sel brukes for eksempel til lampeolje, smøring, glidemiddel, matolje og tråd.

Inuitter i Canada som jakter på sel
Inuitter i Canada som jakter på sel

Første tegn på kommersiell fangst og jakt av sel

Det var ikke før på 1500-tallet at man så de første tegnene til kommersiell fangst og jakt av sel, altså at selfangt skulle begynne å bli en inntektskilde. Dett startet i den canadiske provinsen Newfoundland, hvor fiskere kom langveisfra for å fiske etter sel. Men, dette var et farlig yrke – spesielt om vinteren, hvor Atlanterhavet er kaldt, og bølgene høye. Det var mange fiskere som mistet livet under seljakten om vinteren. Det første kommersielle fisket i Europa, antas å ha vært i 1515 – da en stor ladning med selskinn ble sendt til Sevilla i Spania, fra det søramerikanske landet Uruguay. På starten av 1700-tallet, begynte engelske fiskermenn å ta over mer og mer selfisket i Canada, muligens fordi Canada var en engelsk koloni. Da begynte jegere å jakte på sel med våpen og flammer, og begynte å seile i store båter for å forbedre sine jaktsjanser. Etter hvert ble jakt og fangst på seler utført på en smidig måte, og etter at de var fanget i Canada, ble de sendt til England. Etter transporten ble selkjøttet, seloljen og selpelsen solgt separat. Selimporten til England ble således en viktig kilde for lampeolje, matlagingsolje, til å produsere såpe og for å behandle lærprodukter. Det har alltid vært Atlanterhavet som har vært en viktig kilde for jakt og fangst på sel, og det var også her at storskala jakt begynte.

Den industrielle revolusjon og seler

Med inntoget av den industrielle revolusjon, ble jakt og fangst på seler mer komplisert, og våpnene og metodene mer og mer avansert. Spesielt fartøyene, båtene, som ble brukt var mer avanserte, noe som gjorde selfangsten lettere. Men også under denne tiden kunne det være fatalt å være selfisker, og mange fiskere omkom på sjøen under denne tiden. Det var kanadiske, engelske og norske fiskebåter som regjerte under denne tiden, og det var båter fra disse landene man fant mest av, blant annet i Newfoundland.

Første konflikt

Den første store konflikten som oppsto i selfangsten, var den mellom Storbritannia og USA. Den handlet om Beringstredet, og Storbritannia mente at de hadde krav på områdene nærliggende Beringstredet, og ikke USA. Denne konflikten oppsto etter at USA kjøpte Alaska av Russland i 1867. Konflikten ble tatt opp i konfliktløsning, og Storbritannia fikk rett på alle områder. Dette markerte starten på en ny æra i selfangst, hvor eierskap til områder og farvann ble et problem. Den første konvensjonen om akkurat denne situasjonen ble innført i 1911, og het Convention between the United States and Other Powers Providing for the Preservation and Protection of Fur Seals, nå North Pacific Fur Seal Convention of 1911. Denne konvensjonen definerte fangstområder, og hvordan seler skulle distribueres på det kommersielle nivået. Blant annet ble det definert hvor langt man kunne dykke etter sel.

Jakt og fangst på sel i dag

I dag er det først og fremt Norge og Canada som er de største nasjonene når det kommer til fangst og jakt på seler, og begge landene blir utsatt for mye kritikk for dette.