Norsk Selfangst

Dessverre er det sånn at det ikke er alle som har en stor respekt for alle slags vesener og dyr her på jorden. Norsk selfangst er derfor noe som startet for lenge siden, men den gangen kunne det forklares ved at mennesker faktisk trengte ulike deler fra selen. Nå har vi heldigvis kommet lenger enn dette og vi kan dekke behovene våre for ulike gjenstander eller vitaminer gjennom andre kilder.

Funn av selbein på Jæren

Det har vært forsket på norsk selgfangst i mange år nå og det første tegnet til selfangst her i Norge er funnet av selbein ved Randaberg på Jæren. Dette beviser at mennesker jaktet på sel helt tilbake i steinalderen som var mellom 6000 og 8000 år siden! Det stopper derimot ikke der for funnet av selbein Vadsø etter grønlandssel som også kan dateres helt tilbake til år 4300 – 4500 fvt. Den aller første selfangeren som en kjenner til her fra Norge var Ottar fra Hålogland, en vikinghøvding som tok med seg som gave til England i år 892.

Senere i historien skulle ting endre seg, selv om det kun var nordnorske skuter som jaktet på hvalross i begynnelsen. Etterhvert ble det derimot også jaktet på hvalross i Vestisen og skuter fra både Sør Norge og fra Nordvestlandet ble med i fangsten.

Selfangst – Før og nå

Fortsatt foregår det seljakt i norskt farvann, selv om dette er i et begrenset omfang. Fangsten av pelagiske arter som klappmys og grønlandssel er nå kvotebestemt og kan kun foregå i Østisen som er utenfor Kvitsjøen og i Vestisen som ligger mellom Grønland og Jan Mayen.